Chong chóng vải 8 cánh cầu vồng 3 tầng

209,000

Chong chóng cầu vồng 3 tầng 8 cánh 8 màu
Tầng dưới size 50cm – tầng giữa size 40cm – tầng trên cùng size 25cm
Chất liệu vải ,khung bằng nhựa tốt