Đàn ghita

125,000

Đàn ghita cho bé ,

sử dụng pin

Có thể căn chỉnh dây như đàn thật

tập cho bé làm quen với nhạc cụ