Hộp ray xe lửa pin

280,000

Hộp xe lửa pin gồm: đầu tàu , toa lớn chở 3 toa nhỏ , đường ray

sử dụng pin