Ray xe lửa

270,000

Ray xe lửa , gồm :

Đầu tàu + 2 toa sau

Sử dụng pin