Slime trứng khủng long

100,000

Slime trứng khủng long

Chú khủng long được bao bọc quanh lớp slime , bé sẽ bất ngờ khi mở ra có chú khủng long nhỏ bên trong