Trò chơi Rút Khỉ-Tumlind Monkey

160,000

Đầu tiên lắp ráp cây, chèn dính và cắm các que với nhiều màu sắc khác nhau vào trong các tầng của cây dừa(màu nào cũng được), rồi thả hết những con khỉ đuôi dài vào trong ngọn cây dừa sau cho những con khỉ bị vướng trên ngọn dừa. Người chơi lần lượt đổ xí ngầu, nếu ra màu nào thì phải rút que màu đó, rút từ tầng trên xuống tầng dưới. Vấn đề là rút làm sau cho những con khỉ không bị rơi xuống đất, người làm “té” ít con khỉ nhất thì người đó thắng. Đây là một trò chơi kỹ thuật đòi hỏi đầy đủ, trò chơi năng động. Phát triển các cơ nhỏ chuyển động ổn định của các bạn, rất thú vị đấy …

Hết hàng